Bash Scripting
Bashscript: tekstbestand aanmaken en tekst toevoegen PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
zaterdag, 01 januari 2011 22:38

In onderstaande bash script gaan we een tekst in variable data,
in een tekstbestand stoppen.


rm = de file met deze naam verwijderen
touch = een file met deze naam aanmaken
$data >> = gegevens toevoegen aan het bestaande bestand

#!/bin/bash
data='**'
rm info.txt
touch info.txt
echo $data >> info.txt 

 

**Vul hier iets in**

Laatst aangepast op zaterdag, 01 januari 2011 22:42
 
Bash Compile Script PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
zondag, 11 juli 2010 13:06

Onderaan de code vind je uitleg.

#!/bin/bash
# Keuze maken
echo "====================="
echo "[1]: Standaard "
echo "[2]: [1]+ Extra a "
echo "[3]: [1]+ Extra b "
echo "====================="
echo -e "Kies een stap: \c "
read stapkeuze
echo -e "Kies CORE: \c "
read corekeuze
echo -e "Kies Server: \c "
read serverkeuze
echo "====================="
# Gemaakte keuzes
echo "====================="
echo "Stap: $stapkeuze Core: $corekeuze Server: $serverkeuze "
echo "====================="
sleep 3
# stapkeuze
if [ "$stapkeuze" = 1 ] || [ "$stapkeuze" = 2 ] || [ "$stapkeuze" = 3 ]; then
echo "====================="
echo "Compile STAP $stapkeuze "
echo "====================="
mkdir core$corekeuze
cd core$corekeuze
mkdir s$serverkeuze
git clone git://github.com/****
cd ****
if [ "$stapkeuze" = 2 ]; then
cd src/bindings
git clone git://github.com/****
mv oudemapnaam nieuwemapnaam
cd ../..
git apply src/bindings/****
else
mkdir src/bindings/****
svn co <a href="https://****">https://****</a>
git apply src/bindings/****
fi
if [ "$stapkeuze" = 3 ]; then
cd ../..
cp announce.patch core$corekeuze/****
cp group-trade.patch core$corekeuze/****
cd core$corekeuze/****
git apply *****.patch
git apply ****.patch
echo "Patchen Announce + Group Done - Sleep 10sec"
sleep 10
else
echo"Geen patchen gekozen"
fi
echo "====================="
echo " Done "
echo " Start Compile $stapkeuze "
echo "====================="
autoreconf --install --force
mkdir objdir
cd objdir
../configure --prefix=/root/core$corekeuze/s$serverkeuze/**** --sysconfdir=/root/core$corekeuze/s$serverkeuze/etc --enable-cli --enable-ra --datadir=/root/core$corekeuze/s$serverkeuze/**** 
make -j4
make install
make clean
cd ..
rm -r objdir
echo "====================="
echo "Klaar Compile STAP $stapkeuze "
echo "====================="
# echo -e "Kies stap na stap 1: \c "
# read stapkeuze2
# echo "====================="
# echo "Compile STAP $stapkeuze2 "
# echo "====================="


else
echo "====================="
echo " FOUT IN STAP "
echo "====================="
fi

**** = weggelaten filenaam of directory gezien dit een voorbeeld is.

Uitleg:

Lijn 8-9: Er wordt je een waarde gevraagt, de lijn onder saved hij deze meteen naar een waarde die hij later gebruikt.
Lijn 19: sleep: eventjes niets doen, had je per ongeluk gemist kun je hier nog vlug de code stoppen.
Lijn 26-27: Maak de directory aan (mkdir) en ga er naartoe (cd).
Lijn 33: Hernoem een bestandnaam van a naar b.
Lijn 43: cp: Kopieer bestand van je huidige directory naar aangegeven directory.
Lijn 60: Start de compile.
Lijn 65: rm -r: Delete een map. Hier de tijdelijke map 'objdir'
Lijn 76: else: Indien je een woord typte bij stap die niet geiljk is aan 1 t.e.m. 3 doet hij niet, en geeft hij deze echo melding.

Laatst aangepast op zondag, 11 juli 2010 13:22